Investeer in een zonne-installatie, geniet van de voordelen

Subsidies voor zonnepanelen zijn voor het grootste deel afgebouwd. Dit komt omdat zonnepanelen op zichzelf al een interessante investering zijn waar geen financiële hulp meer voor nodig is door de overheid. De subsidies waar u recht op hebt voor het plaatsen van zonnepanelen zijn de totaalrenovatiebonus, terugdraaiende teller, groene lening en voor bouwaanvragen voor 31 december 2016 is er ook nog de E-peil premie. Voor woningen ouder dan 10 jaar is er ook een verlaagd BTW-tarief van 6% voor zonnepanelen. Hieronder detailleren we iedere mogelijke optie voor u.

Investeer in een zonne-installatie, geniet van de voordelen

Subsidies voor zonnepanelen zijn voor het grootste deel afgebouwd. Dit komt omdat zonnepanelen op zichzelf al een interessante investering zijn waar geen financiële hulp meer voor nodig is door de overheid. De subsidies waar u recht op hebt voor het plaatsen van zonnepanelen zijn de totaalrenovatiebonus, terugdraaiende teller, groene lening en voor bouwaanvragen voor 31 december 2016 is er ook nog de E-peil premie. Voor woningen ouder dan 10 jaar is er ook een verlaagd BTW-tarief van 6% voor zonnepanelen. Hieronder detailleren we iedere mogelijke optie voor u.

Kies uw categorie

Besparen op het prosumententarief

Er zijn momenteel nog geen subsidies voor thuisbatterijen, maar u kan wel reeds besparen op het prosumententarief door een bidirectionele meter te laten plaatsen door de netbeheerder. Na de plaatsing van een thuisbatterij wordt er minder of geen gebruik gemaakt van het net en betaalt u enkel hetgeen u werkelijk verbruikt van een commerciële elektriciteitsleverancier.

Terugdraaiende teller

Bij zonnepanelen met een maximaal vermogen van 10kW heeft u recht op een terugdraaiende teller. Een terugdraaiende teller, zoals het woord duidelijk maakt, doet de de energiemeter terugdraaien. Dit gebeurt wanneer er meer elektriciteit wordt opgewekt uit de zonnepanelen dan er verbruikt wordt. Bent u bijvoorbeeld niet thuis op een zonnige dag, dan zal de teller terugdraaien. Dit is een vorm van subsidie gezien uw netbeheerder verplicht is de elektriciteit van af te nemen van u als particulier.

Hierdoor kan u op jaarbasis, wanneer de zonnepanelen meer opbrengen dan wat u verbruikt, uiteindelijk een energiefactuur hebben van (bijna) 0 euro. Als is het niet aangeraden om de zonnepanelen installatie groter te maken dan uw verbruikt gezien overtollige elektriciteit niet wordt vergoedt. Wanneer u meer elektriciteit verbruikt dan de zonnepanelen aanmaken (’s nachts bijvoorbeeld), dan neemt u deze elektriciteit gewoon af van het net aan hetzelfde tarief als voordien.

Doordat de netbeheerder berplicht is om uw elektriciteit af te nemen en dit aan dezelfde prijs als welke u betaalt, is dit een vorm van subsidie. Je betaald hier wel een zogenaamd prosumententarief voor, maar dit bedraagt veel minder dan de opbrengsten uit een zonnepanelen installatie.

Een terugdraaiende teller is vooral interessant bij een enkelvoudige meter. Een dubbelvoudige teller met dag- en nachtmeter (of dal en piek) kan de overschot van de dagmeter niet in mindering brengen met een nachtmeter. Als u dus een dubbele meter heeft bij het installeren van zonnepanelen, vraag uw netbeheerder deze te vervangen naar een enkelvoudige meter.

Niet alle tellers zijn terugdraaiend. Vraag dus ook zeker aan uw netbeheerder naar een terugdraaiende teller anders kan uw stroom niet op het net teruggeleverd worden. Of een teller terugdraaiend is of niet, kan u herkennen aan een symbooltje op de teller dat op een teruglooprem lijkt. Wanneer u dit symbooltje ziet, is uw teller NIET terugdraaiend. Indien u niet over een terugdraaiende teller beschikt, kan deze gratis vervangen worden door uw netbeheerder. Bij een automatische teller wordt de afname en terugname apart geregistreerd.

E-peil

De E-peil premie is er voor nieuwbouwwoningen waarvan de aanvraag voor 31 december 2016 is gebeurd. Vanaf 2017 is deze premie gestopt en wordt hervormd. Met de e-peil kan u een premie tot € 1.800 bekomen welke voor zonnepanelen kan gebruikt worden. Deze premie kan u bekomen wanneer het E-peil van de woning lager si dan een bepaald peil. Het E-peil welke u dient te behalen voor de premie hangt af van het jaar waarin de nieuwbouwaanvraag werd ingediend:

  • 2016: E-20 of lager
  • 2015: E-30 of lager
  • 2014: E-40 of lager

Voor elke punt onder de vereiste norm krijgt u ook een premie van € 50. Bijvoorbeeld: een nieuwbouwaanvraag van 2015 waarbij de zonnepanelen het E-peil hebben doen dalennaar 21 ligt 9 punten onder de norm. Daardoor krijgt u € 450 extra premie van uw netbeheerder bovenop de € 1.800.

U kan de E-peil premie voor nieuwbouwwoningen aanvragen bij uw netbeheerder, Eandis of Infrax. Hierbij heeft u ook de EPB-aangifte nodig. Deze wordt gedaan door de verslaggever samen met de bouwheer nadat de woning in gebruik is genomen of wanneer de bouw vervolledigd is. Om voor de E-peil premie in aanmerking te komen, dienen de zonnepanelen ook te voldoen aan volgende criteria:

  • Minstens 7 (voor 01/01/2016) of 10kWh (na 01/01/2016) per jaar per vierkante meter
  • Installatie dient zuidelijk, westelijk of oostelijk geplaatst te worden
  • Een hellingsgraad tussen de 0 en 70 graden

Zonnepanelen zijn één van de beste manieren om uw E-peil aanzienlijk te verlagen. Een gemiddelde installatie kan uw E-peil al snel met 20 punten doen dalen. Met daarbovenop de terugdraaiende teller zijn ze ook één van de slimste investeringen.

Verlaagd btw-tarief voor woningen ouder dan 10 jaar

Om huiseigenaren met woningen ouder dan 10 jaar aan te zetten om de woning te verbeteren door middel van zonnepanelen, isolatie of een zonneboiler, geldt een verlaagd BTW-tarief van 6%. Bij een gemiddelde installatie van 4.000 Wp spaart u zo al snel € 800 uit. Woningen met een ouderdom onder de 10 jaar vallen onder het BTW-tarief van 21%.

Om slechts 6% BTW te moeten betalen, dient de woning wel aan enkele maatregelen te voldoen:

  • De woning wordt enkel gebruikt voor privé-gebruik
  • De werken mogen enkel uitgevoerd worden door een erkend installateur

Energielening

De energielening is een lening welke kan afgesloten worden met de Vlaamse Overheid via de zogenaamde energiehuizenof via de bank. Er kan in totaal een bedrag tot € 15.000 worden geleend aan een maximale interest van 2%. Voor sommige doelgroepen bedraagt de interest 0%.

2018 is het laatste jaar waarop een energielening kan worden aangegaan, enkel voor prioritaire doelgroepen kunnen aanvragen ook nog in 2019 worden ingediend. De energielening kan enkel worden afgesloten om energiezuinige of energiebesparende werken te laten uitvoeren. Naast zonnepanelen kan de lening zo bijvoorbeeld ook dienen voor het plaatsen van een zonneboiler, warmtepomp maar ook alle vormen van isolatie (dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, …) of HR-glas en energiezuinige ventilatiesystemen.